Live Chat Mail Callback Request

BullsEye Markets คือตลาดที่ท าการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) ในรูปแบบออนไลนที่น่าเชื่อถือ ที่ให้ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) บนมูลค่าของคู่เงิน (currency pair) Bullseye สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ ลูกค้าได้รับผลลัพธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด เป้าหมายของเราคือการให้บริการลูกค้าออนไลน์ที่ดีที่สุด ที่ให้อ านาจ และท าให้นักลงทุนสามารถเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขาย ได้รับอิสระทางการเงิน และท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ อย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง เราพยายามอย่างหนักอยู่เสมอเพื่อท าให้มั่นใจว่าบริการทั้งหมดของ เราตรงกับความต้องการของลูกค้า

ที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ Bullseye เรามีบริการบัญชีที่หลากหลายประเภทมอบให้ แพลตฟอร์มการ แลกเปลี่ยนซื้อขายที่หลากหลายและเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเหลือทั้งส่วนตัวและบริษัทในรูปแบบตลาด แลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ออนไลน์ การรวมกนของตัวเลือกการเปิดบัญชีที่เปิดกว้าง หลากหลายและการด าเนินการที่รวดเร็ว Bullseye ท าให้นักลงทุนทุกระดับสามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ที่ ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่เป็นหัวใจในการท างานของพวกเรา เพื่อมอบประสบการณ์การ ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ พวกเราพยายามอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อท าให้มั่นใจว่าการ พัฒนาบริการของพวกเราสอดคล้องกับเทคโนโลยีในอุสาหกรรมชั้นน า เงื่อนไขการตลาดที่ดีที่สุดและการ บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยน Bullseye เชื่อในสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนซื้อขาย (trade) ที่ซื่อสัตย์และ แข็งแกร่ง วิธีการแลกเปลี่ยนซื้อขายทั้งหมดของพวกเราได้แก่ การรวมตัวของมูลค่าที่ท าให้แพลตฟอร์มการของ เราซื่อตรงและรวมกันเป็นหนงึ่ เดียว เราต้องการเห็นนักลงทุนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าท าไมพวก เราท างานโดยตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของการการแลกเปลี่ยนซื้อขาย (trade) อยู่เสมอ Bullseye เป็น แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลการเทรดระดับโลกด้วยสภาพแวดล้อมการซื้อขายเงินตราที่ไม่มีใครสามารถแข่งขัน ได้และการด าเนินการที่รวดเร็วที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนซื้อขาย(trade) ของคุณ

ก่อตั้งโดยนักลงทุนเพื่อนักลงทุน เรามีเป้าหมายเพื่อสร้างขั้นตอนที่โปร่งใสที่จะท าให้นักลงทุนรู้เกี่ยวกับ หลักการของลูกค้า ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนซื้อขายได้โดยเฉพาะ นั่นคือผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดจากประสบการณ์การแลกเปลี่ยนซื้อขายของคุณ

การป้องกันด้วยกฎระเบียบที่แข็งแรง

ค าสัญญาของพวกเราที่เป็นจริงเพื่อความเชื่อมั่น สภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรมที่ BullsEye Markets เราท างาน อย่างทุ่มเทเกินความคาดหมายเพื่อให้บริการนักลงทุนของเราด้วยมาตรฐานสูงสุดที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ ความปลอดภัยในเงินของพวกเขา เราพยายามอย่างหนักเพื่อท าให้มั่นใจเพื่อป้องกันในการขาดทุนในการเทรด

เราให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของเงินจากนักลงทุนของเราเป็นอย่างมาก ที่ BullsEye พวกเราวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซื้อขาย (trading) อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจในความปลอดภัยทุก ระดับ เงินจากนักลงทุนทั้งหมดถูกเก็บไว้ในบัญชีที่แยกกันในธนาคารบางแห่งบนโลกที่น่าเชื่อถือ สัมผัสกับประสบการณ์การลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด ที่ได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ที่ตลาดซื้อขาย Bullseye เรามอบสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนน้องใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการ เพิ่มพูนประสบการณ์การแลกเปลี่ยนซื้อขาย (trading) แพลตฟอร์มที่ทันสมัยของพวกเราและเครื่องมือต่างๆ เป็นหนทางไปสู่การเดินทางที่ประสบความส าเร็จในตลาดการซื้อขายเงินตรา (trading market)