Live Chat Mail Callback Request

ทีมงานขอ Bullseye Markets ต้องการให้คุณประสบความส าเร็จในฐานะนักลงทุน เป้าหมายการเทรดของ คุณส าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนของพนักงานที่พึ่งพาได้และซื่อสัตย์ของพวกเราที่ไม่เป็นสองรองใคร การ ให้บริการตลอดเวลาด้วย Live chat และการตอบค าถามของคุณภายใน 1 ชั่วโมงคือขั้นตอนการด าเนินงานที่ เป็นมาตรฐานส าหรับเรา ท าให้คุณมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับคุณ นั้นคือเป้าหมายทางการเงินและการ แลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราของคุณ

บริษัท BullsEye Markets จ ากัดลงทะเบียนเป็นบริษัทการจัดการลงทุนด้วยเลขทะเบียน 96658

ความปลอดภัย

Bullseye มีความปลอดภัยเต็มรูปแบบส าหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายและการด าเนินการออนไลน์ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการเก็บส ารองและป้องกันไว้ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่ต้องใช้รหัสผ่านที่มีความ ปลอดภัยสูงสุด ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากลูกค้าหรือในนามของลูกค้าและพนักงานได้รับการเก็บรักษาไว้เป็น ความลับอย่างเข้มงวดที่สุดและสามารถเปิดเผยโดยการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางตามกฎระเบียบข้อบังคับ เท่านั้น

ทีมงานมืออาชีพของเราเป็นทีมงานที่ตอบสนองสูงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อเทรนด์การตลาดและการคาดการณ์ ล่วงหน้าแต่พวกเขายังให้การสนับสนุนกับนักลงทุนทุกคนที่ต้องการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ความ น่าเชื่อถือและความไว้วางในเป็นอุดมการณ์ส าหรับเราแต่เป็นความจริง เรารู้ว่าข้อมูลที่สามารถด าเนินการได้ ทันทีในด้วยวิธี market-to-market (การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด) อย่างรวดเร็วนี้มีความส าคัญ อย่างไรและเป้าหมายของทีมงานของพวกเราคือการมอบเทคนิคที่ปรับแต่งให้เป็นระบบเฉพาะ(trading edge) ให้กับคุณ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

  • โปรแกรม Meta Trader 4
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักลงทุนที่ก้าวหน้า
  • การเสนอราคา (Quote) และ แผนภูมิ (Chart) ที่แสดงแบบเรียลไทม์ ลูกค้าสามารถคลิกบน live streaming price feed โดยไม่ต้องขออนุญาตส าหรับการซื้อขายมูลค่าสูงถึง 10 ล้าน

คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่หลากหลายได้แก่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Indices (OTC) สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD’s) และสัญญา ด้านพลังงาน

ค่า Leverage สูงสุดถึง 1:1000

  • เปิดบัญชีแบบมืออาชีพพร้อมรับสิทธ์ประโยชน์พิเศษ
  • โอกาสที่ได้รับการยกเว้นส าหรับพันธมิตรด้วยสิทธิประโยชน์จากการเทรด
  • โอกาสในการลงทุนพร้อมการเปิดบัญชีด้วยเงินเริ่มต้นเพียง $50